Regenboogreeks

maandag 21 december 2009

Rolien Scheffer nieuwe coördinator Dichters in de Prinsentuin

Persbericht
Vanmiddag heeft het bestuur van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) een nieuwe coördinator voor Dichters in de Prinsentuin benoemd: Rolien Scheffer. Als opvolger van achtereenvolgens Tsead Bruinja, Roos Custers en Correen Dekker gaat Rolien Scheffer dit jaarlijks poëziefestival in Groningen organiseren. Zij doet dat overigens samen met Arjen Nolles en Maarten Praamstra.

Rolien Scheffer was de afgelopen jaren werkzaam als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, op het gebied van de literatuur en cultuurgeschiedenis van zestiende-eeuws Italië (m.n. Venetië): ze verwacht in de loop van 2010 haar proefschrift over "het beroep van de dichter" (La professione del poeta) af te ronden. Naast haar onderzoek deed ze veel ervaring op met redactiewerk en met het organiseren van congressen. Ze verheugt zich erop haar ervaring en interesse in te zetten als coördinator van Dichters in de Prinsentuin.

Dichters in de Prinsentuin gaat in 2010 op 28, 29 en 30 juli plaatsvinden. Meer informatie op de site van Dichters in de Prinsentuin.

Geen opmerkingen: