vrijdag 1 januari 2010

Het hinderlijk volgen van de koningin

Voorpaginanieuws van de Leeuwarder Courant 1 januari 1910 (toeggegeven: helemaal rechtsonder op het voorblad en doorlopend op pagina twee).

De wandelingen van H.M. de Koningin,

De "N. Ct." meldt:
Reeds eergisteren, den eersten dag van Harer Majesteit's terugkeer in de Residentie, bereikte ons een ernstige klacht dat het lastige en onbescheiden volgen van Hare Majesteit bij haar wandelingen door het publiek dat zich op straat bevindt, zich opnieuw [?]. Hetgeen daarover in dit voorjaar in de pers werd gezegd, heeft dus blijkbaar niet geholpen; het onhebbelijke naloopen en opdringen geschiedde wederom bij de wandelingen door Hare Majesteit Woensdag en gisteren in de stad gemaakt.
Men kon gisteren zelfs opmerken, dat H.M. bij terugkeer naar het Paleis een anders niet gebruikelijken weg volgde, namelijk door de Koninklijke stallen.
Een dergelijke houding van de wandelaars zou het H.M. op den duur onmogelijk maken zich in de straten der Residentie te bewegen, waartegen het blad het Haagsche publiek waarschuwt.


Geen opmerkingen: