hij hem

hij hem
Nu in de winkel

dinsdag 3 april 2012

Advies Kunstraad Groningen hakt erin


Hoofdstuk 5 van de adviesnota van de Kunstraad Groningen is het meest interessant voor de letterenliefhebber. De letteren blijven relatief buiten schot. Als je de activiteiten van Biblionet niet meerekent dan valt het met de kosten voor de letterenfestivals wel mee als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het fotofestival Noorderlicht dat jaarlijks €190.000 vraagt en krijgt.

Biblionet moet drie procent bezuinigen
Huidige subsidie: € 6.038.000 (+ € 100.000 Noorderbad en € 119.000 Schoolbibliotheekdienst)
Gevraagde subsidie: € 6.083.000 (+ € 100.000 Noorderbad en € 119.000 Schoolbibliotheekdienst)
Geadviseerd bedrag: € 5.825.000 (+ € 100.000 Noorderbad en € 119.000 Schoolbibliotheekdienst)

Poëziepaleis (organiseert onder meer Doe Maar Dicht Maar)
Huidige subsidie: € 24.000
Gevraagde subsidie: € 77.000
Geadviseerd bedrag: € 25.000 + € 10.000 in 2013 en in 2014 als ondersteuning in het kader van de verwerving van aanvullende financiering.

Stichting Literaire Activiteiten Groningen heeft volgens de Kunstraad een teleurstellend beleidsplan geschreven. De publieksinkomsten (bijvoorbeeld bij Dichters in de Prinsentuin dat helemaal gratis toegankelijk is) moeten omhoog.
Huidige subsidie: € 16.200 (+ € 20.000 incidentele doelsubsidie)
Gevraagde subsidie: € 38.000
Geadviseerd bedrag: € 25.000

In de andere hoofdstukken:
Het Stripmuseum krijgt een keihard 'njet' te verwerken en dat zel er zeker voor zorgen dat dit museum uit Groningen verdwijnt. Volgens de Kunstraad: 'Het museum verkeert in een wankele financiële positie. De prijs van het behoud van dit museum weegt niet op tegen de meerwaarde die het heeft voor de culturele keten in de stad.
Huidige subsidie: -
Gevraagde subsidie: € 150.000 voor 2014 en € 200.000 m.i.v. 2015
Geadviseerd bedrag: -

Stichting Beeldlijn die ook veel literaire documentaires maakt, behoudt gelukkig de subsidie als het aan de Kunstraad ligt. Niet veel, maar alles is meegenomen.
Huidige subsidie: € 17.000
Gevraagde subsidie: € 17.000
Geadviseerd bedrag: € 17.000

Onder 'overige instellingen' valt de Van der Leeuw-lezing. Als het aan de Kunstraad ligt raakt die haar subsidie kwijt. Ook hier vindt de Kunstraad dat men meer kan doen met toegangsprijzen: 'De kaarten gaan gratis naar genodigden en naar aanvragers via de Volkskrant, de RUG en boekhandel Selexyz. Een mooie traditie maar in de praktijk richt deze lezing zich op een hoogopgeleid en merendeels goedverdienend publiek. Zeker gelet op de gerenommeerdheid van de sprekers is een serieuze toegangsprijs op zijn plaats. Het bedrag dat donateurs nu voor twee plaatsen betalen (€ 35) is uitzonderlijk laag. Met instandhouding van het uitmuntende niveau van de lezingen mag van het bestuur meer cultureel ondernemerschap worden verwacht opdat het beroep op de algemene middelen minder kan zijn.'
De komende twee jaar krijgt de lezing nog incidenteel een subsidie, daarna is het afgelopen.
Huidige subsidie: € 6.050
Gevraagde subsidie: € 6.050
Geadviseerd bedrag: - + € 6.000 in 2013 en in 2014

Voor niet literaire groepen als Musica Antiqua Nova en Circus Santelli is er geen geld meer. Zie voor het volledige rapport hier (pdf).

Geen opmerkingen: