hij hem

hij hem
Nu in de winkel

dinsdag 30 april 2013

Doeke Sijens over Gerrit Benner

Volgens jaar vindt er in het museum Belvédère in Heerenveen een tentoonstelling plaats over de schilder Gerrit Benner. Doeke Sijens maakt de tentoontstelling en de catalogus. Hij zoekt al maanden in archieven naar achtergrondmateriaal over Benner om bestaande mythes te ontkrachten en verloren gegane verhalen boven water te krijgen.

Afgelopen zondag hield hij een lezing in het Historisch Centrum Leeuwarden. Het was mooi weer, maar binnen zaten toch zo'n veertig mensen te luisteren naar het leven van Benner in Leeuwarden. Daarbij toonde Doeke ook een dia van het huis waar Benner lange tijd een winkel had in de Pijlsteeg 11 (later omgenummerd naar 3). De Schatkamer heette de winkel. De jaren twintig van de vorige eeuw, toen het nog goed ging met Benner in Leeuwarden.

Ik kende de Pijlsteeg niet, maar het bleek het straatje te zijn waar ik altijd doorheen loop op weg naar de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hogeschool. Het is nu een soort opslagplaats van de sauna die om de hoek zit. Ik heb wel eens een kat zien kijken achter de deur, de pootjes door de brievenbus heen.


In het archief van de Leeuwarder Courant vind je nog veel advertenties van de winkel (en de aankondiging van het faillissement in 1937).

Geen opmerkingen: