zondag 24 januari 2010

A B C D: Jaap de Berg

Elke week schrijft Jaap de Berg een taalrubriek in Trouw. Jaap de Berg is niet zo 'hot' als Paulien Cornelisse. Dat hoeft ook niet bij een krant die afgelopen zaterdag voor de 20.000-ste keer verscheen. Onder zijn taalrubriek staat al jarenlang een verwijzing naar de site.Is die zin wel goed geformuleerd?

A: Ja, want de zin staat onder een taalrubriek, dus dan zal het wel kloppen.
B: Nee, dit is een foutieve samentrekking (achter 'deze' zou 'aflevering' moeten staan, maar dat woord is samengetrokken, foutief, want enkelvoud, terwijl verderop in de zin het meervoud staat).
C: Ja, want iedereen snapt wat er bedoeld wordt.
D: .....

6 opmerkingen:

André Degen zei

Nee, de zin is niet goed geformuleerd. Ik zou hem in deze vorm gieten: 'Hier staat de meest actuele aflevering. Eerdere afleveringen vindt u hier ook.' Is wat omslachtiger, maar tenminste wel correct.

erik harteveld zei

website - voor alle afleveringen van deze taalrubriek.

korter kan ook nog misschien:

website - voor archief van deze rubriek.

of nog korter alleen de website. Verder niks. Snappen mensen ook wel.

lange zinnen winnen nooit een prijs.

hans bouma zei

Geachte heer De Berg,
Allereerst over 'hen' en 'hun'. Ik behoor tot de slinkende groep die er wel waarde aan hecht ze te onderscheiden. Dat kan mooi met de psalmregel: 'Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in 't lijden', of 'een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. 'Maar er is nog meer te melden. Gezang 62 uit het Liedboek is met een slotvers in de bundel Tussentijds uitgebreid. Het aatdige is dat in het Liedboek in vers 3 staat: 'een woning wilt hen geven', maar in Tussentijds: 'een woning wilt hun geven'. Ik heb me altijd geërgerd aan die vierde naamval in het Liedboek, en ben blij dat die in Tussentijds is gecorrigeerd.
Vriendelijke groet:
Hans Bouma, Bilthoven.

hans bouma zei

Geachte heer De Berg,

Nog een verlate reactie op het niet onderscheiden van een overgankelijke en een onovergankelijke betekenis van een werkwoord. Als leraar scheikunde en opleider van scheikundedocenten heb ik altijd moeite gehad met het gebruik dat 'men' maakt van het werkwoord oxideren. Dat is ongeveer gelijk aan verbranden. Zuurstof oxideert ijzer. Maar schier onuitroeibaar is het gebruik van oxideren als 'roesten'. Dan zeggen 'ze': 'het ijzer oxideert'. Helaas, onuitroeibaar, maar totaal verkeerd.
Vriendelijke groet:
Hans Bouma, Bilthoven

Cornelis zei

meneer de Berg ,
Inde puzzel van vandaag 7 december 24 hor. Jacob verkocht zijn eerst geboorterecht niet !
Dat was Ezau !
En de 6e zoon van van Jacob is isaschar , maar die past niet in de puzzel ,moet zijn Naftali denk ik !
Groet:C.Okkerse -wassenaar
abbonee van trouw

Cornelis zei

Heeft u mijn mail ontvangen ?

C.Okkerse