zaterdag 10 maart 2012

Presentatie Blootwuilders dij wie binnen van Rik Andreae

Rik Andreae had een mooie locatie uitgezocht voor de presentatie van Blootwuilder dij wie binnen. De Buitenplaats Reitdiep van het Groninger Landschap aan de rand van Groningen met uitzicht over het ommeland vormde het decor voor de lancering van Rik Andreae's eerste Groningstalige bundel. Al eerder publiceerde hij twee Nederlandstalige bundels bij uitgeverij De Contrabas.
Als gastdichters had Andreae Eldert Ameling, Paul Jansen en Remco Ekkers uitgenodigd. Na de overhandiging van het eerste exemplaar door uitgever Peter ten Hoor en een diepte-interview door mij las de dichter natuurlijk ook voor uit zijn Groningse bundel. Jan Glas kreeg als aanjager van de Groninger dichtkunst een mooi kunstboek van Rik Andreae.
Hieronder de foto's (van Peter en mij). Meer foto's zijn te vinden op de Facebook-pagina van Uitgeverij kleine Uil.De bundel is hier zonder portokosten te bestellen.

Geen opmerkingen: