hij hem

hij hem
Nu in de winkel

zaterdag 28 april 2012

Han Borg geridderd

Han Borg interviewt Jan Brokken

Han Borg, bestuurslid van de SLAG, heeft gisteren een lintje gekregen. Hij is Ridder in de Orde van Oranje Nassau geworden. Omdat hij in het buitenland zat, werd hij gebeld door burgemeester Rehwinkel. De motivatie voor het lintje was volgens de website van de gemeente als volgt:
De heer Borg wordt onderscheiden voor ondermeer zijn grote verdiensten voor de Volksuniversiteit Groningen, Stichting Dag van de Architectuur (DAG) en tal van andere stichtingen met een maatschappelijk en cultureel belang. Hij zette zich in voor de internationalisering van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, de historie van de universiteit en de joodse geschiedenis van Groningen én voor het culturele leven in de stad Groningen. Hij was de inspirator tot nieuwe initiatieven die hebben bijgedragen aan de positieve naamsbekendheid van de stad Groningen, in Nederland en daarbuiten. Hij was één van de oprichters van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen, waarvan de jaarlijkse dag van de Poëzie en de jaarlijkse manifestatie Dichters in de Prinsentuin deel uitmaken. Tevens heeft de heer Borg jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van de Vereniging Volksuniversiteit Groningen.

Geen opmerkingen: