hij hem

hij hem
Nu in de winkel

donderdag 21 juni 2012

Concept Cultuurnota redelijk gunstig voor de letteren

Literatuur maakt geen groot deel uit van de Cultuurnota (tenzij je het bibliotheekwerk meerekent), maar de titel van het stuk, Tegen de stroom in, geeft al aan dat de gemeente niet meegaat in de landelijke bezuinigingsrondes op cultuur. Dat is verheugend nieuws te noemen. De letteren komen er ook goed vanaf in deze conceptnota. In tegenstelling tot de Kunstraad is de gemeente zeer positief over het werk van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen en Het Poëziepaleis.
Met Dichters in de Prinsentuin, de Poëziemarathon en Het Grote Gebeuren organiseert SLAG even hoogwaardige als laagdrempelige festivals met landelijke uitstraling. Deze activiteiten dragen in belangrijke mate bij aan de positie van Groningen als nationale letterenstad. Om deze activiteiten op peil te kunnen houden, ondersteunen we SLAG op hetzelfde niveau als voorheen. Hiermee wijken we af van het advies van de Kunstraad.
Biblionet moet blijven bezuinigen, vooal de 'backoffice' kan een 'efficiencyslag' maken. De wijkfilialen blijven vooralsnog bestaan.

De gemeente is in de Concept Cultuurnota ook uiterst positief over het literaire klimaat in de stad. Uitgevers krijgen een compliment, alsmede de stadsdichter.

Met hun uitwerking op het literaire klimaat spelen SLAG en het Poëziepaleis een grote rol in de productiefunctie van onze stad. Als gemeente stimuleren we de productie verder via het opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld aan de stadsdichter. De meeste productie heeft echter plaats zonder gemeentelijke steun, door de inzet van uitgevers. Groningen is de Nederlandse stad met de meeste dichters per vierkante meter. Ook de afgelopen jaren kregen Groningse schrijvers en dichters weer nationale aandacht.
De gemeente gaat dan ook door met het stadsdichterschap en is ook erg tevreden over de initiatieven van Het Poëziepaleis (o.m. de kinderstadsdichter).

Wie het hele concept wil lezen klikke hier (lees ook de financiële paragraaf).

Geen opmerkingen: