hij hem

hij hem
Nu in de winkel

maandag 3 juni 2013

Kroniek Leeuwarder Courant - Geloven

Geloven

Kinderboekenschrijver Jacques Vriens ontdekte dat 'op de meeste pabo's de toekomstige juffen en meesters niet meer verplicht zijn om kinder- en jeugdboeken te lezen.' Hoe kunnen zij het enthousiasme voor lezen dan overbrengen op de kinderen, vraagt hij zich in NRC Handelsblad af. Misschien moet er na een taal- en rekentoets ook een leestoets komen op de pabo. Een beetje de eisen zoals die vroeger op de kweekschool golden.

Vorige week kreeg Marja Pruis de Jan Hanlo Essayprijs voor Kus me, straf me. Marja Pruis schrijft voor de Groene Amsterdammer. In de vierkoppige jury zat Xandra Schutte, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Dagblad Trouw wilde weten of dat niet een beetje vreemd is. Schutte reageert op deze 'rare vraag' als door een wesp gestoken. 'Ik vind de vraag insinuerend, ik ga hier geen antwoord op geven.' Juryvoorzitter Margot Dijkgraaf antwoordt wel, in drie tweets: 'Huh, waar gaat dit over? VIER juryleden hebben gedurende ZES maanden 114 essays gelezen zorgvuldig en professioneel. Daarbij gold alléén de kwaliteit en niets anders. De gehele jury is in goed overleg tot de shortlist en de uiteindelijke winnaar gekomen.' Die open deur had Schutte zelf toch ook kunnen intrappen?De EO belde Jean Pierre Rawie in de verwachting dat hij het er niet mee eens was dat een van zijn gedichten in het nieuwe Liedboek voor de kerken staat. 'Ze dachten zeker dat ze een ongelovige hond voor zich hadden, maar dat valt best mee.' Rawie vond het zelfs 'wel leuk', als domineeszoon. In Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk staat ook een gedicht van Ted van Lieshout. In de vierde regel ‘Ik wou dat ik dat geloven kon (…)’ is echter een woordje weggevallen en nu staat er ‘Ik wou dat ik geloven kon (…)’, waarin opeens een geloofsverlangen van de dichter doorklinkt. 'Ik vind het moeilijk om te geloven dat hier sprake is van een vergissing, want de strekking van die regel is nu veel godsdienstiger dan de originele regel,' zegt de dichter op Tzum. Toch is het echt een fout, aldus de eindredacteur van het Liedboek, Pieter Endedijk: 'In de tweede druk, die over enkele weken verschijnt, komt het gedicht er goed in te staan.'

Verscheen eerder in de Leeuwarder Courant, 1 juni 2013.

Geen opmerkingen: