Regenboogreeks

maandag 4 mei 2015

Kroniek Leeuwarder Courant: Bildung

Bildung

Vroeger, toen de nectarine nog niet bestond, was alles beter. Woensdag gaf ik les aan toekomstige leraren in het eerstegraads gebied (de bovenbouw in het voortgezet onderwijs) en ik had van tevoren gevraagd hoeveel aandacht er nog besteed werd aan Vondel (u weet wel, van dat park) in de methodes die er op school gebruikt werden. Dat varieerde nogal: in de ene literatuurmethode waren vier pagina's gereserveerd voor leven en werken van de maker van Gysbreght van Aemstel. 'Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten / Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten.' In de andere methode kon er slechts een alinea van af en in de derde kwam Vondel helemaal niet voor. Ik keek ter vergelijking ook nog in de methode Het spel en de knikkers waaruit ik begin jaren tachtig les kreeg: twaalf bladzijden werden besteed aan Vondel. Per decennium verdwijnen er dus drie pagina's Vondelkennis.

Ik geloof niet dat het literatuuronderwijs beter wordt wanneer er meer aandacht uitgaat naar oude knakkers uit de Gouden Eeuw, maar ik vind wel dat er een zekere kennis van onze geschiedenis moet zijn. Probeer echter maar die hoeveelheid kennis te definiëren. Donderdag ging ik naar een vergadering in Utrecht voor opleiders van docenten Nederlands in de tweedegraad (die geven les in de onderbouw). Ik was een beetje bang dat het besluit zou vallen dat de historische letterkunde afgeschaft moest worden omdat docenten in de eerste klassen daar niets mee doen. Dat zou betekenen dat een tweedegraads docent minder van de literatuurgeschiedenis af zou weten dan een leerling in 5 en 6 VWO.Manon Uphoff reageerde (naast vele anderen) op Facebook op de zorg die ik had: 'Die hele gedachte dat literatuur en kunst vooral entertainment en herkenbaar en onmiddelijk moeten zijn vind ik zo vreemd. Trek het eens door naar beeldende kunst en dan wordt helemaal zichtbaar hoe belachelijk. Geen Rembrandt of Goya meer. Historie. Stoffig. Oud. Dood.' Een paar uur later treinde ik opgelucht terug: de historische letterkunde vanaf de middeleeuwen blijft op het programma staan. Hogescholen die het vak hadden afgeschaft moeten het weer invoeren. Vondel is voorlopig gered.

Deze kroniek verscheen eerder in de Leeuwarder Courant, op 2 mei 2015.

Geen opmerkingen: