hij hem

hij hem
Nu in de winkel

vrijdag 26 augustus 2005

Arthur Japin in Nijmegen

Vorige week was Giphart in Groningen, deze week was Arthur Japin in Nijmegen aanwezig voor de eerstejaars studenten. Een volle collegezaal kreeg eerst drie colleges (vanuit historische, literatuurwetenschappelijke en taalkundige invalshoek) te horen over Een schitterend gebrek. Na de pauze mochten de studenten vragen stellen en daarbij relativeerde Arthur de academische benadering van zijn werk (en ook de ingeslopen leesverwachting van de studenten: alles is 'bewust' door de schrijver bedacht). Op het moment dat hij ging voorlezen (eigenlijk niet waar, want hij citeerde uit het blote hoofd een halve pagina) viel er opeens een doodse stilte in de zaal. Donderend applaus na afloop van de tekst.
Op zijn best was Arthur daarna. Alle tijd voor het signeren, altijd oogcontact met degene voor wie hij het boek signeert. Heb veel studenten stralend zien weglopen.
De wetenschap is er voor het hoofd, maar de literatuur gaat via het hart.

Geen opmerkingen: