hij hem

hij hem
Nu in de winkel

zaterdag 17 november 2007

Google vertaalt 'Skater'

Las op het weblog van Gelkinghe over de vertaalmachine van Google. Eens kijken wat hij met poëzie doet. Ik heb mijn gedicht Skater maar in de vertaalmachine gestopt.

Skater

Ik wandel met de bedaarde gang van
een bejaarde langs het spoor naar huis
de avond valt en op het verlaten
parkeerterrein van de Cascade
komt een skater tot leven
zijn benen bewegen
met zijn hersens
in zijn tenen
hij kruist en draait
heeft geen verleden
lijkt te zweven
de cameraman houdt
van hem in beelden
legt hem vast in licht
van lantaarnpalen
laat herhalen en herhalen
dansende silhouetten op het asfalt
van de nacht de stad is al in slaap en
de laatste trein naar het westen verdwenen

Skater

I walk with the bedaarde practice
An elderly along the trail home
The evening falls and quitting
Parking of the Cascade
A skater comes to life
His legs move
With his brains
In his toes
He crosses and runs
Have no past
Seems to float
The cameraman takes
Images of him
Puts him in light
Of lantaarnpalen
Let repeat and repeat
Dancing silhouettes on the asphalt
The night the city is already asleep and
The last train to the West disappeared

Mmmmmh. Tja. Voel me wel heel internationaal opeens.In de vertaalmachine van Haagse Harry wordt het:

Skatâh

Ik wandel met de bedaahde gang van
een bejaahde langs ut spoâh naah hùis
de avond valt en opput velate
parkeâhtegrèn van de Cascade
komp een skatâh tot leive
zèn bene beweige
met zèn hagses
in zèn tene
hè krùis en draait
hep gein veleide
lèk te zweive
de cameraman hâhdt
van hem in beilde
leg hem vas in lich
van lantaarnpale
laat herhale en herhale
dansende silhâhette opput asfalt
van de nach de stad is al in slaap en
de laaste trèn naah ut weste vedweine

Geen opmerkingen: