hij hem

hij hem
Nu in de winkel

dinsdag 11 september 2012

Coen de Hond

Ook even een voorspelling voor morgen. Gokken wie er dichterbij zit morgen. Tussen haakjes de voorspelling van Maurice de Hond.

VVD - 37 (36)
PvdA - 32 (36)
PVV - 22 (18)
CDA - 14 (12)
SP - 19 (20)
D66 - 10 (11)
GroenLinks 5 (4)
Christenunie 4 (5)
SGP 2 (3)
Partij voor de Dieren 4 (3)
50 Plus 1 (Overig 2)