hij hem

hij hem
Nu in de winkel

woensdag 24 september 2014

Kroniek Leeuwarder Courant: Leesvrouwen

Leesvrouwen

Sinds Kirsten van Santen in de noordelijke kranten de discussie heeft aangezwengeld over de hoeveelheid boeken van vrouwen die gerecenseerd wordt, let ik vrijdag wat beter wat beter op als ik de recensies opensla. Het lukt ons nog niet elke week om meer dan één vrouw gerecenseerd te krijgen, laat staan dat we altijd evenwicht hebben in de man-vrouwverdeling. Door bij een boek van een vrouw het balkje '#leesvrouwen' te plaatsen zie je in één oogopslag waarin we tekortschieten.

In 1932 schrijft een criticaster in Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië een boos stuk over de roman Koelie van M.H. Székely-Lulofs. Hij was het oneens met de manier waarop Nederlanders werden beschreven in dat boek: als uitbuiters van naiëve Indiërs. Hij beëindigt zijn stuk met een oproep die in retrospectief alleen als potsierlijk gelezen kan worden: 'Waar blijft de groote koloniale romancier, die, fouten en tekortkomingen als onmisbaar, zelfs relief gevend détail niet verwaarloozend, den arbeid der "Hollanderen" in deze gewesten tot een geweldig epos omschept en het voor tijdgenoot en nageslacht, voor landzaat en vreemdeling op het hoogland heft der Literatuur?' De man, die in hetzelfde stuk Multatuli een 'triviale leugenaar' noemt, heeft voor Székely-Lulofs de ultieme belediging: haar oeuvre bestaat uit 'dames-handwerkjes'. Hoe tevreden zal hij zijn geweest toen hij het woord tikte en teruglas in de krant . Hoe zelfgenoegzaam klinkt het tachtig jaar later. De geschiedenis is een ander pad ingeslagen dan hij gehoopt had.


Schrijfster Nanda Roep vond de tiplijst van de AKO Literatuurprijs dit jaar teleurstellend gezien het aantal vrouwen op de lijst. Een 'zoekplaatje' vond ze de longlist. Van de 25 boeken zijn er 3 geschreven door vrouwen, dat is dus 12 procent. Het ligt niet aan de jury, want de helft van de jury bestaat uit vrouwen. Ongeveer tegelijkertijd werden de vijf genomineerden voor de Anton Wachterprijs bekend gemaakt. Slechts één man maakt kans op de prijs voor het beste debuut (nog altijd 20 procent). Er is dus hoop dat de tiplijst van AKO Literatuurprijs over enige tijd ook een betere afspiegeling laat zien van de bevolking. Hopelijk gebeurt dat binnen tachtig jaar.

Deze kroniek verscheen eerder in de Leeuwarder Courant op 20 september 2014.

Geen opmerkingen: