hij hem

hij hem
Nu in de winkel

zondag 18 januari 2015

Kroniek Leeuwarder Courant: Kennis

Kennis

De Vlaamse schrijver Jef Geeraerts is geboren in 1930, maar hij leeft nog steeds. Ik zeg het maar met enige nadruk omdat Het Davidsfonds een enquête hield onder de Vlamingen en daaruit bleek dat de helft dacht dat de schrijver van Gangreen al overleden was. Ik heb de enquête ook ingevuld en had 14 van de 15 vragen goed, dat is 93%. Daarmee scoor ik ten opzichte van de Vlamingen uitstekend. Opvallend is dat de kennis toeneemt naarmate men ouder is, 55-plussers scoren beter dan de generatie ervoor: 64% versus 59%. We kunnen dus stellen dat jongere mensen steeds dommer worden.

We kunnen ook stellen dat de enquête misschien niet helemaal representatief is. Natuurlijk weten oudere mensen meer over oudere literatuur, zoals vijftigers ook altijd goed scoren bij een pubquiz omdat ze zo'n beetje de hele popgeschiedenis live hebben meegemaakt. Vraag je ze naar een dj die de afgelopen jaren in de belangstelling heeft gestaan dan noemen ze Giel Beelen omdat die vaak op tv te zien is of ze noemen Herman Stok; voor de rest weten ze niets.Laatst noemde ik de naam Frans Kellendonk in een college en slechts drie studenten hadden iets van hem gelezen. Dat bleken drie studenten te zijn die ik bij een ander vak de opdracht had gegeven om Mystiek lichaam te lezen. Ik kan niet ontkennen dat mijn eerste reactie altijd schrik is als ik een beroemde naam noem die door niemand gekend wordt en het gevaar ligt op de loer dat je een cultuurpessimist wordt. Aan de andere kant is het juist mijn nederige taak - als recensent, docent - om mensen te wijzen op boeken die in jouw ogen goed zijn. Zo opende hoogleraar Hans Locher ooit mijn ogen voor schilderkunst. Een paar maanden later ging ik met een vriend naar Parijs en zag ik de schilderijen in het echt: Cézanne, Manet en Monet. De wereld was groter, mooier en interessanter geworden. Het is een sensatie die ik dertig jaar later graag nog eens mee zou maken: iemand die een sluier wegtrekt en zegt: dit is er ook allemaal nog.

Deze kroniek verscheen eerder in de Leeuwarder Courant van 18 januari 2015.

Geen opmerkingen: