hij hem

hij hem
Nu in de winkel

maandag 2 maart 2015

Kroniek Leeuwarder Courant: L.H. Wiener

L.H. Wiener

Vorige week werd hij 70 en hij is al 50 jaar schrijver: L.H. Wiener. Elke literatuurliefhebber weet dat W.F. Hermans een proces aan zijn broek kreeg wegens het beledigen van het katholieke volksdeel en dat proces hij won; iedereen weet ook dat Gerard Reve voor de rechtbank verscheen wegens godslasterlijke passages. Ook hij won, in hoger beroep, zijn zaak. Weinigen weten dat ook Wiener voor het gerecht werd gesleept. Een restaurateur uit Zandvoort herkende zich te veel in een personage uit de verhalenbundel Seizoenarbeid (1967). Wiener verloor de zaak en moest het verhaal 'Jansen' herschrijven. Bij antiquariaat Fokas Holthuis wordt het herziene typoscript aangeboden: 'de hoofdpersoon wordt omgedoopt tot "Wiener", wiens ogen van lichtblauw via donkerrood naar donkergroen verschieten en wiens hotel met lunchroom wordt getransporteerd van Zandvoort naar Hardewijk.' In de zojuist verschenen 1142 bladzijden tellende verzamelbundel De verhalen van Wiener heet de hoofdpersoon weer gewoon Jansen. En hij heeft donkerbruine ogen.

Een grotere schok voor de Wiener-liefhebbers is de veranderde spelling van zijn verhalen. Tot vorige week gebruikte de schrijver ‘ies’-uitgangen van woorden daar waar de officiële spelling ‘isch’ voorschrijft. 'Satanies' in plaats van 'satanisch'. Je kon een verhaal van Wiener herkennen aan deze partiuliere schrijfwijze. Ik vroeg Wiener naar deze omslag: 'Inderdaad, op verzoek van mijn uitgever heb ik die lichtelijk puberale neiging om al wat Duits is in mijn taalgebruik te weren, beëindigd. Men moet toch eens trachten volwassen te worden, of althans net te doen alsof. Ik heb mij nu geheel geconformeerd aan het Groene Boekje. Het gaat tenslotte om het wat, niet om het hoe, zoals ook een vrouw van binnen mooier kan zijn dan van buiten, al is het meestal andersom, zoals met alles.'

Manuscript te koop bij Fokas Holthuis
‘Op ongezette tijden, maar al te regelmatig, geef ik mezelf er rekenschap van dat ook ik dood moet gaan.’ Een zin uit een typoscript dat bij antiquariaat Hinderickx en Winderickx te koop wordt aangeboden. In het vriendenboek dat ter gelegenheid van zijn jubilea verscheen, wordt Wiener op zijn wenken bediend. Roos Custers, met sigaret, poseert op een foto alvast op zijn graf. Het jaar van overlijden is echter 2045. Wiener wordt een eeuw oud!

Deze kroniek verscheen eerder in de Leeuwarder Courant op 28 februari 2015.

Geen opmerkingen: