hij hem

hij hem
Nu in de winkel

zaterdag 9 mei 2009

Friese schrijver moet de lezer opzoeken


Wy Friezen knibbelje allinne foar God
Originally uploaded by Andrys Stienstra

De laatste stuipen van de Friese literatuur worden besproken in het Friesch Dagblad van gisteren. Het gaat steeds slechter met de Friese literatuur. Uitgeverijen houden er mee op, schrijvers zeiken elkaar af op weblogjes en de lezer is al lang niet meer geïnteresseerd.
De oplossing volgens de schrijvers is typisch Fries:

De schrijvers vroegen vooral om extra geld. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om nieuwe manieren te scheppen om hun werk aan de man te brengen. Want in de zaal was men het er gauw over eens dat de manier waarop bijvoorbeeld de Friese literatuurprijzen worden uitgereikt, beter kan. ,,Der komt in stikje yn de krante, mar der wurdt gjin boek mear om ferkocht.”

Gelukkkig waren er ook verstandige mensen, die tegen deze pavlovreactie in het geweer kwamen. Barbara Bloemink van de Bibliotheekservice Fryslân vindt dat de Friese boeken 'leuker' moeten: 'Een boek moet gewoon leuk zijn om te lezen. Het moet in een vraag voorzien.' Oud-hoogleraar Philippus Breuker vindt dat er niet zo'n incrowdsfeertje moet zijn bij de Friese schrijvers. Zie voor nog meer reacties de bovenstaande link. Wil de laatste Friese schrijver dan de deur dichtdoen?

Geen opmerkingen: