hij hem

hij hem
Nu in de winkel

maandag 23 januari 2006

Harde actie - nieuws 25

Bij de Maatschappij

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Noordelijke Afdeling is weer enigszins actief geworden. Anton Scheepstra heeft samen met andere bestuursleden de literaire salon tot leven geroepen. Nou ja, leven. Met twaalf bezoekers, waaronder zes optredende schrijvers, kun je nog niet direct van een massale toestroom spreken.
Doeke en ik lazen iets voor uit Tavenier en Harde actie, een beetje beducht dat we na voorlezing meteen geroyeerd zouden worden.

Op de voorgrond Anton Scheepstra, Willem Jan van Wijk, Remco Ekkers en Doeke Sijens. De vrouw op de achtergrond is mevrouw Kossmann, die dit jaar vijftig jaar bij de Maatschappij zit. Ze was de enige die wat bedenkelijk keek toen ik voorlas.

Dichter Willem Jan van Wijk leverde na afloop van zijn voordracht meteen het manuscript van een nieuwe bundel in bij presentator/uitgever Anton Scheepstra.
Doeko Bosscher
Remco Ekkers
Stadsdichter en bijna-lid Ronald Ohlsen
Doeke Sijens

Geen opmerkingen: