hij hem

hij hem
Nu in de winkel

vrijdag 15 september 2006

Poëtisch Den Haag - de letteren in de verkiezingsprogramma's

Joe Speedboot is happy bij de PvdA

Nog steeds geen bericht uit Den Haag, dus Den Haag maar zelf opgezocht. Nu weet ik wel dat literatuur verre van hot is, maar ik heb toch even gekeken of literatuur aan de orde komt. De meeste politieke partijen hebben hun (concept-)verkiezingsprogramma online staan, dus dat is makkelijk zoeken. Is daar, in de paragraaf Kunst en cultuur (of varianten daarop) een vsie te ontdekken?

CDA - literatuur ontbreekt (wel positief over het Fries en andere streektalen)

Christenunie - literatuur ontbreekt (maar misschien slaat de algemene zin 'Wanneer kunst echter moreel verlagend werkt door kwetsend taalgebruik of vormgeving [sic] is overheidsondersteuning niet op haar plaats.' ook op de literatuur. Iets verderop wordt dat nog iets nader geduid: het gaat om 'Pornografisch of anderszins omstreden materiaal'. Daarnaast pleit de Christenunie voor een commissie die 'zorgt draagt voor het vertalen van (met name Engelse) woorden en begrippen in het Nederlands.'

D66 - Wil cultuur in de klas door meer cultuureducatie en kunstenaars voor de klas. 'En meer aandacht voor de canon: het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen dat voor onze gedeelde cultuur het referentiekader vormt.'

Groen Links - niets over literatuur

Groep Wilders - verkiezingsprogramma is al wel gepresenteerd, maar ik kon het niet vinden op de site.

LPF - niets over Cultuur, kon zelfs geen conceptverkiezingsprogramma vinden.

PvdA - Veel algemene taal over kunst en cultuur, maar de enige, zeer opmerkelijke uitspraak vinden we in het intro waarin het gaat over 'identificatie en binding in de samenleving'. 'Zo dapper als Eminem, wreed als Nero, mooi als het Gezicht op Delft, verliefd als in Notting Hill, happy als Joe Speedboot.'

SP - Uitgebreide kunstparagraaf met het stokpaardje van Marijnissen: een pleidooi voor het Huis van de Geschiedenis. Niets over de Letteren.

VVD - Komt met de hele cultuurparagraaf niet veel verder dan: 'Sesamstraat moet blijven.'

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Maar was Joe Speedboot wel zo happy? Die conclusie zou je kunnen trekken - vooruit. Maar toch vraag ik me af of de auteur van het PvdA-verkiezingsprogram de roman wel heeft gelezen.

coen zei

Dezelfde vraag stelde ik me ook. Om de figuur Joe Speeboot te reduceren tot 'happy' lijkt me ook wat kort door de bocht.