hij hem

hij hem
Nu in de winkel

maandag 5 februari 2007

Critici, motten en brandgevaren

De hemel moge je ruimschoots bewaren
Voor critici, motten en brandgevaren
En wat er verder van vroeg tot laat
Een boekwerk aan rampen te wachten staat

En mocht je koopgrage lezers ontmoeten,
Doe die dan van mij veelvuldig de groeten
En maak vooral elke recensent
Namens mij van harte een compliment.

Twee strofen uit het begin van De Jobsiade. Dit weekend heb ik de vertaling in druk gelezen (eerder al als manuscript) en heb er weer om moeten lachen door de overstelpende hoeveelheid flauwe grappen, komische terzijdes en nutteloze uitweidingen. Vooal het kortste hoofdstuk met een inleiding die langer is dan het hoofdstuk zelf is erg humoristisch.
Ook het voorwoord van vertaler Ard Posthuma is zeer lezenswaardig. Over de invloed van De Jobsiade, die in voorgaande eeuwen vrij groot was, schrijft hij het volgende:
'Van enige invloed op de huidige humoristische poëzie is geen sprake meer. Light-versedichters tellen tegenwoordig de versvoeten van hun sonnetten of sonettetten pijnlijk nauwkeurig, zeker nu een van deze renegaten als 'Dichter des Vaderlands' de poëtische troon geusurpeerd heeft.' Driek van Wissen vond dat dit citaat afgelopen donderdag tijdens de presentatie voorgelezen moest worden.
Hierbij nog drie foto's. Gemaakt door Peter ten Hoor.


Geen opmerkingen: