hij hem

hij hem
Nu in de winkel

donderdag 22 januari 2009

NHL: Willem Smink weblogt (9) aandacht


Enkele jaren geleden is de Bullshit Bingo uitgevonden, ook wel de Lulkoek Bingo genoemd. Wat je moet doen is een kaart maken van de meest gebruikte nietszeggende uitdrukkingen en veelvoorkomende prietpraatwoorden. Tijdens vergaderingen houdt elke deelnemer die kaart bij de hand en als er vijf van die woorden genoemd worden dan roep je heel hard Bullshit! Of Lulkoek! Ik moest daaraan denken toen ik het 345 woorden tellende weblogje las van Willem Smink. Het eerste blogje van dit jaar. Volgens mij kunnen we zo'n bingo zo samenstellen voor de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hogeschool. Een paar citaten (ik maak de Bullshitwoorden even vet).
‘NHL hogeschool’ is het ‘merk’. Met veel profileringsruimte in het concept voor onze verschillende afdelingen.

In deze tijd van bezuinigingen voor de NHL is het extra van belang te blijven werken aan onze identiteit. Uiteraard door goed onderwijs te blijven geven met prakijkgerichtheid en menselijke maat als eigen waarden die we hoog moeten houden.

In mijn korte speech vorige week heb ik aandacht gevraagd voor de eind dit jaar komende verhuizing. Dat vraagt van ons allemaal veel aandacht de komende tijd. Want het gebruik van het nieuwe complex aan de Rengerslaan gaat zonder twijfel de nodige aanpassingen aan onze manieren van werken vragen. Daar tijdig op te anticiperen is noodzaak. Dan slagen we er straks beter in om de kansen die de nieuwe huisvesting biedt daadwerkelijk te benutten.

Wie maakt zo'n mooie bingokaart?

1 opmerking:

Anoniem zei

Voor het maken van een nieuwe bullshitbingowoordenlijst raad ik het glossarium van de NHL aan (oeps, ik bedoel natuurlijk de NHL hogeschool).
Deze woordenlijst is speciaal gemaakt voor collega's als Coen die van het rechte pad dreigen te raken. Hieronder een kleine selectie uit de lijst.


Authentieke toets

Toets waarbij het handelen van de student ten aanzien van een praktijkprobleem zo reëel mogelijk getoetst wordt. De toetsing vindt plaats in werkelijkheidnabije of authentieke contexten.

Intake-assessment

Het intake-assessment richt zich op het in kaartbrengen van Eerder of Elders Verworven Competenties, EVC, om een advies en oordeel te geven over (zij)instroommogelijkheden in een bepaalde opleiding. Het vormt de basis voor de beslissing over het opleidingstraject van een student en geeft dus input voor het persoonlijkontwikkelingsplan (POP). >>>Zie ook EVC en POP.


Constructivisme en/of constructivistisch opleiden

Een onderwijsbenadering waarbij men ervan uitgaat, dat het individu in een (inter)actief leer-of professionaliseringsproces zijn eigen kennis construeert door betekenis te verlenen aan informatie en ervaringen die opgedaan zijn in een bepaalde situatie (context).