hij hem

hij hem
Nu in de winkel

zaterdag 30 mei 2009

Boekhandel Godert Walter start literaire club


Jan Hovy, oud-directeur van de bibliotheek in Arnhem, start in het najaar van 2009 een literaire club Bij boekhandel Godert Walter. Dit staat erover op de site van de boekhandel:
Het zijn met name twee redenen die ons tot dit initiatief hebben gebracht:
1 Vrijwel alle boekenclubs komen voort uit een privé initiatief, beperken zich tot een groep vrienden en goede bekenden en zijn - daarmee - niet openbaar toegankelijk.
2 De meeste boekenclubs bespreken actuele romans zonder daarbij thematisch te werk te gaan.
De literaire club die ons voor ogen staat is voor alle klanten van Godert Walter toegankelijk. Verder willen wij uitgaan van een thematische aanpak. In eerste instantie willen wij daarbij uitgaan van literaire werken, maar willen hierbij ook non-fictie betrekken.
Het is de bedoeling om in het najaar van 2009 drie bijeenkomsten te houden en in de eerste drie maanden van 2010 nog eens drie. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag-, dinsdag- of woensdagavond van 20.00-22.00 uur in het zaaltje boven de boekwinkel. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 14 personen. De bijeenkomsten zullen worden voorbereid en geleid door Jan Hovy.
(Tot eind 2007 was Jan Hovy werkzaam als directeur van de Bibliotheek Arnhem. Hoewel geen Neerlandicus of literatuurwetenschapper heeft hij zich in zijn vrije tijd altijd met het boek bezig gehouden. In Arnhem gaf hij gedurende twaalf jaar leiding aan een boekenclub).


Volgens een folder kost deelname per avond 3 euro, exclusief boeken en eventueel overig materiaal. Belangstellenden kunnen zich melden bij de boekhandel of mailen.

Geen opmerkingen: