hij hem

hij hem
Nu in de winkel

maandag 15 december 2008

NHL: een nieuwe huisstijl


We krijgen een nieuw gebouw. Het moment om wat aan de huisstijl van de NHL te doen (en hopelijk komen we dan ook af van de kinderlijke teksten als 'wij en de NHL','jij en de NHL' etc.). In communicatiejargon klinkt dat zo:
In het strategisch plan 2008-2011 is de strategische koers van de NHL vastgelegd. De gewenste merkidentiteit is beschreven aan de hand van de kernwaarden: uitdagend, onderzoekend en ondernemend, betrouwbaar en vernieuwend. De merkbelofte is: ‘Ontmoeting leidt tot ontplooiing’. Om de gewenste identiteit tot realiteit te maken is het van belang om de ambitie ook uit te stralen. Een nieuwe huisstijl die aansluit op de strategische uitgangspunten speelt hierin een belangrijke rol.

Het berichtje dat erbij stond, vermeldde dat het bureau Koeweiden Postma uit Amsterdam gekozen was om die huisstijl te ontwikkelen.
Koeweiden Postma is onder andere bekend van de visuele identiteit die ze ontwikkeld hebben voor Hema, het Ministerie van OCW en Getronics.

Als je nog vragen had dan kon je die sturen aan Jeroen van Deel, Adviseur Marketing.
Ik stelde de volgende vragen per mail:
1 Wat is het budget hiervoor eigenlijk? (die vraag had het NHL-magazine ook al eens gevraagd)
2 Wie heeft eigenlijk het bureau geselecteerd en op welke gronden? Ik kreeg binnen een dag een mail terug.

In antwoord op je vragen:

1 Wat is het budget hiervoor eigenlijk?

Het project nieuwe huisstijl is een project met veel verschillende facetten. Er is derhalve geen sprake van één budget. Naast ontwikkeling van logo en visuele identiteit is ook de productie van middelen een belangrijk element. Deels valt dit samen met de nieuwbouw, waardoor efficiëntievoordelen worden behaald (denk aan signing en bewegwijzering). Daarnaast valt de introductie samen met het begin van het nieuwe studiejaar, waardoor nieuwe brochures en andere campagnematerialen direct in de nieuwe huisstijl kunnen worden geproduceerd. De nieuwe huisstijl wordt tevens aangegrepen om sjablonen voor standaardcorrespondentie etc. te ontwikkelen, waardoor (tijd)besparingen ten opzichte van de huidige situatie gerealiseerd kunnen worden.

2 Wie heeft eigenlijk het bureau geselecteerd en op welke gronden?

In eerste instantie is geprobeerd het ontwikkelen van de nieuwe huisstijl binnen de NHL onder te brengen. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met de opleiding Communicatie. Dit is echter niet van de grond gekomen omdat eea niet goed binnen het onderwijsprogramma paste en de risico’s met betrekking tot de stabiliteit van de uitvoering te groot waren.

De afdeling marketing&communicatie heeft vervolgens een selectie van verschillende bureaus gemaakt.
Op basis van de volgende criteria is een longlist van bureaus tot stand gekomen:
1) bureau met een vestiging in Nederland
2) ontwerpbureau met een specialisatie in huisstijl
3) omvang van bureau meer dan 4 medewerkers à meerdere specialisten in huis: print, scherm etc)
4) ervaring met onderwijsinstellingen en/of non-profit
5) ervaring met grote organisaties, bestaande uit meerdere onderdelen én met een veelheid aan (complexe) doelgroepen
6) ervaring met organisaties die internationaal en multicultureel werken
7) aansprekende visie
8) ervaring met internet

Om te komen van een longlist tot een shortlist zijn de volgende criteria gebruikt:
1) mate van creativiteit: diversiteit in portfolio
2) flexibiliteit in ontwerp: kunnen ze binnen de door de NHL gestelde kaders met een goed ontwerp komen.
3) flexibiliteit in tijd, zijn ze beschikbaar
4) hebben ze ervaring met de implementatie van huisstijlen (dus niet alleen ontwerp) en het opstellen van functionele specificaties voor tools voor huisstijlmanagement.
5) zijn ze gewend om te ontwerpen binnen vastgestelde budgetten, ook voor wat betreft de implementatie en management van de huisstijl.
6) Is de organisatie toekomstvast (financieel stabiel, voortgang)
7) Duidelijke visie op de rol en impact van huisstijl op de interactie met doelgroepen
8) Specialismes. Korte lijnen met specialisten

De bureaus van de shortlist hebben ieder een presentatie gegeven. Op basis van kwaliteit van eerder werk, ervaring met dergelijke trajecten, creativiteit, werkwijze en klik is uiteindelijk een bureau voorgedragen aan CvO en CvB, waarna de definitieve keuze is gemaakt.


Daarop stelde ik nog twee vragen.
1 Mag ik het antwoord (integraal) op mijn weblog zetten? Ik houd sinds kort informatieve stukjes bij over de NHL.
2 Mijn vraag over het budget voor de nieuwe huisstijl was blijkbaar niet helemaal precies gesteld. Ik bedoelde het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl door dat bureau (los van de uitvoering op allerlei briefhoofden, bordjes etc.). Ik neem aan dat het bureau ook een gespecificeerde rekening stuurt. Ik ben dus op zoek naar harde cijfers. Of worden die pas later bekend gemaakt?

Vrijdag kreeg ik het antwoord op die vragen:
Wat mij betreft is plaatsing van het antwoord dat ik je eerder gaf geen probleem.
Over het budget kan ik, behalve de toelichting die ik al gegeven heb, verder nu geen uitspraken doen.


Waarom zou dat bedrag toch zo'n groot geheim zijn?

6 opmerkingen:

Anoniem zei

De klus is niet bij de studenten van Communicatie terecht gekomen. Jammer, maar gezien de schaalgrootte wel te begrijpen.
Daarom toch leuk dat de klus bij Koeweiden Postma mede in handen is van een oud-student van Communicatie. Op 6 januari kunnen we zien wat hij er van gebakken heeft.

Johan Koning zei

Kreeg 'toevallig' deze mail binnen:
Goedemorgen alumni,Via deze weg nodigen wij je van harte uit voor de masterclass ‘Succesvolle merkcreatie’. Tijdens deze masterclass en workshop vertelt merkstrateeg, tevens oud-student Alef de Jong van designbureau Koeweiden Postma wat de succesfactoren zijn voor een succesvol merk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat hij zien wat voor rol merkarchitectuur, naamgeving en vormgeving spelen bij een succesvol merk. Hoe beter deze disciplines op elkaar zijn afgestemd, hoe sterker een merk zich in het hoofd van de doelgroep vestigt. Tevens is er aandacht voor een echte case op basis van een opdracht die Koeweiden Postma onlangs kreeg van een van haar opdrachtgevers.Inschrijving: Stuur een e-mail naar masterclass@nhl.nl met als onderwerp Inschrijving masterclass. Er is ruimte voor 25 genodigden. U krijgt uiterlijk maandag 12 januari bevestiging van uw aanmelding.

Voor wie: Studenten, docenten en relaties van de NHL, opleiding Communicatie

Wanneer: Vrijdag 16 januari 2009

Waar: Lokaal H406 (Hempenserweg 29)Programma:

14.50 – 15.00 uur Ontvangst

15.00 – 16.00 uur Interactieve inleiding over merkarchitectuur, naamgeving en vormgeving

16.00 – 16.10 uur Inleiding case KPN

16.10 – 16.30 uur Koffiepauze en nadenken en overleg over de case

16.30 – 17.00 uur Plenaire discussie over de caseKoeweiden Postma is een designbureau in Amsterdam en heeft als opdrachtgevers onder andere HEMA, Achmea en Speurders.Een hartelijke groet namens de organisatoren,

Rob Koning
Melchior van Benthem
Mats Elzinga
Judith de Jong
NHL Opleiding Communicatie


Toeval bestaat niet, neem ik aan? In het kader van 'voor wat, hoort wat'?

Anoniem zei

Je zou kunnen vragen of er een Europese aanbesteding is geweest. Projecten die meer dan 250.000 euro kosten moeten Europees worden aanbesteeed.

Anoniem zei

Johan Koning schreef: Toeval bestaat niet, neem ik aan? In het kader van 'voor wat, hoort wat'?

Toeval is het niet, we proberen met de masterclasses bij de actualiteit aan te sluiten. De primaire reden is echter dat Alef oud-student is. Voor de huidige studenten is het inspirerend om een van hun voorgangers te horen over dit onderwerp. Omdat andere alumni mogelijk ook geïnteresseerd zijn, hebben we de uitnodiging wat ruimer uitgezet dan anders.
Je suggestie 'voor wat, hoort wat' slaat de plank hier mis.

Johan Koning zei

@melchior: helder zo. Te snelle conclusie wellicht, maar ik vond het alleen wel heel toevallig en opvallend.

Anoniem zei

Ok, even ter informatie: In de masterclasses proberen we de betere student een extra uitdaging te bieden door met professionals op niveau in discussie te kunnen gaan. We hanteren meestal het format van Nova's College Tour. Zo hadden we Doekle Terpstra over omgaan met reacties toen hij dit voorjaar alle bagger over zich heen kreeg.
Nu komt Alef over de huisstijl, omdat dat nu speelt.
In februari komt Willem Middelkoop over de rol van de media bij de financiele crisis, later over dezelfde crisis Jan Driessen, directeur Communicatie van Aegon en voorzitter van de BVA. Kortom waar we mogelijkheden zien in het belang van de studenten, proberen we iets te organiseren.
Soms leent het onderwerp en de spreker zich voor een ruime uitnodiging, soms is het strikt besloten 'for students only'. Tips en suggesties voor goeie kandidaten zijn altijd welkom.